بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مدیریت - جستجوی سریع
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، تامین و اجرای سیستم پسیو شبکه، برق نرمال و اضطراری شعبه فردیس کرج را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 27 شهریور 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد بابت البسه همکاران( کت و شلوار)* ( مانتو شلوار- مقنعه) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1 مهر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد،" تامین و راه اندازی سامانه های نرم افزاری مدیریت اطلاعات سهامداران و پورتال اینترنتی سهامداران"را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29 شهریور 1400 ضمن ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را طبق جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28 شهریور 1400جهت بازدید و دریافت فرم اسناد مزایده به آدرس ذیل ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، عملیات شستشوی شیشه و نمای کامپوزیت ساختمان شماره 1 ادارات مرکزی بانک را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28 شهریور 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 4000 رول رسید مشتری 240 متری دستگاه ATM_GRG بدون چاپ، همراه با بلک مارک، خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذیصلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 22 شهریور 1400 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را طبق جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15 شهریور 1400جهت بازدید و دریافت فرم اسناد مزایده به آدرس ذیل ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، آماده سازی و بسترسازی، تهیه و نصب و راه اندازی کامل پست کامپکت و ترانسفورماتور قدرت و کابل کشی بخش اختصاصی محل سایت مرکز داده ساختمان شماره 2 ادارات مرکزی بانک سرمایه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، تأمین و راه اندازی سامانه های نرم افزاری مدیریت اطلاعات سهامداران و پورتال اینترنتی سهامداران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23 مرداد 1400 ضمن در ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، تأمین لایسنس فایروال های برنامه کاربردی بانک را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23 مرداد 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید200/000 عدد کارت مغناطیسی / مگنت ( pvc) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20 مرداد1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، جهت شناسایی پیمانکار بابت پشتیبانی دستگا های چاپگر sp40 و pr9 شعب وادارات مرکزی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11 مرداد 1400 ضمن در دست داشتن ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید92 عدد باطری Ups 24-28 آمپرساعت با برند ایرانی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11 مرداد1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 30 دستگاه مانیتور (اینچ 21.5) ASUS 228 HE از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26 تیر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 92 عدد باطری UPS 28-24 آمپر ساعت با برند ایرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26 تیر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، پشتیبانی تجهیزات رایانه ای شعب و ادارات مرکزی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 21 تیر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 30 دستگاه مانیتور (اینچ 21.5) ASUS 228 HE از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10 تیر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تأکیدات دولت محترم، املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می‌رساند. املاک مذکور بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط، با و بدون متصرف در معرض فروش ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، نسبت به حفاظت و مراقبت از املاک تملیکی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و شناسایی شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 6 تیر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، نسبت به خرید 2 دستگاه lnRow جهت تکمیل سامانه سرمایش مرکز داده بانک سرمایه از طریق برگزاری مناقصه عمومی و شناسایی شرکت های ذی صلاح اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27 خرداد 1400 ضمن در دست داشتن ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است