بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مدیریت - جستجوی سریع
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد، آماده سازی و بستر سازی،تهیه و نصب و راه اندازی کامل پست کامنت و ترانسفورماتور قدرت و کابل کشی بخش اختصاصی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح دارای تائیدیه از شرکت نیروی برق تهران بزرگ واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 20 عدد سایبان خودپرداز و 50 عدد آفتابگیر خودپرداز و 20 عدد سطل جمع آوری کاغذ خودپرداز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11اسفند 99 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 1200 عدد ریبون پرینتر PR9 و 800 عدد ریبون پرینتر SP40 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 9 اسفند 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد 25 دستگاه پرینتر HP Laser Jet Pro M40 2D را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 6 اسفند 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد 64 عدد باطری 18UPS آمپر ساعت با برندهای newmax- maxvolta- zuma- rocket- voltamax را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 2 اسفند 99 ضمن در دست داشتن معرفی ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 210/000 عدد پاکت کارت هدیه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 27 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 20 عدد سایبان خودپرداز، 50 عدد آفتاب گیرخودپرداز و20 عدد سطل جمع آوری کاغذ خودپرداز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28 بهمن 99 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد 10/000 عدد دفترچه یادداشت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 26 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد 200/000 عدد جلد کارت ATM خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را طبق جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 15بهمن 99 جهت بازدید و دریافت فرم پیشنهادات قیمت به آدرس ذیل ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را طبق جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 14 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری واقع در مرکز داده تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 15 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را طبق جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 9 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 8 دستگاه رک EMERSON کد کالا (Part No): DB6FCGSSCFBXXX8 یا DB6FCGSSCRBXXX8،از طریق برگزاری مناقصه عمومی و شناسایی شرکت های ذی صلاح اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 7 بهمن 99 ضمن در دست ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم زیرساخت پسیو شبکه، برق نرمال، اضطراری و چاه ارت شعبه واقع در شهر ارومیه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 7 بهمن 99 ضمن در ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد سرویس و نگهداری پولشمارهای ایستاده و رومیزی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 18 دی 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 1650 رول رسید مشتری 240 متری دستگاه ATM-GRG بدون چاپ، همراه با بلک مارک خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 4 دی 99 ضمن در ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد تقویم رومیزی پایدار و زونکنی سال 1400 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29 آذر 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد مقداری ضایعات آهن(ریل تایل سقف کاذب) را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 2 دی 99 جهت بازدید و اعلام قیمت به آدرس ذیل مراجعه نمایند. ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
   گروه: مناقصه
   سازمان برگزار کننده: بانک سرمایه

   بانک سرمایه در نظر دارد دیسک های EMC Storage را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح تهیه نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 26 آذر 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است