بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 57,321 [ -0.516% ]  58,043 [ -0.515% ]  57,754 [ -0.516% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 57,321 58,043 57,754
   کمترین ارزشگذاری 57,321 58,043 57,754
   متوسط ارزش این قلم 57,321 58,043 57,754

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است