بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 6,530 [ +0.138% ]  6,612 [ +0.136% ]  6,579 [ +0.137% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 6,530 6,612 6,579
   کمترین ارزشگذاری 6,530 6,612 6,579
   متوسط ارزش این قلم 6,530 6,612 6,579

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است