بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 108,414 [ +0.001% ]  109,779 [ +0.001% ]  109,233 [ +0.001% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 108,414 109,779 109,233
   کمترین ارزشگذاری 108,414 109,779 109,233
   متوسط ارزش این قلم 108,414 109,779 109,233

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است