بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ 593 [ +0.675% ]  600 [ +0.667% ]  597 [ +0.67% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 593 600 597
   کمترین ارزشگذاری 593 600 597
   متوسط ارزش این قلم 593 600 597

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است