بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 45,661 [ +0.077% ]  46,236 [ +0.076% ]  46,006 [ +0.076% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 45,626 [ -0.066% ]  46,201 [ -0.065% ]  45,971 [ -0.065% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 45,656 [ -0.059% ]  46,231 [ -0.058% ]  46,001 [ -0.059% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 45,683 [ 0% ]  46,258 [ 0% ]  46,028 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 45,683 [ -0.035% ]  46,258 [ -0.035% ]  46,028 [ -0.035% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 45,699 [ +0.291% ]  46,274 [ +0.29% ]  46,044 [ +0.291% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 45,566 [ -0.252% ]  46,140 [ -0.251% ]  45,910 [ -0.253% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 45,681 [ +0.613% ]  46,256 [ +0.612% ]  46,026 [ +0.613% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 45,401 [ 0% ]  45,973 [ 0% ]  45,744 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 45,401 [ -0.381% ]  45,973 [ -0.381% ]  45,744 [ -0.38% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 45,574 [ +0.553% ]  46,148 [ +0.555% ]  45,918 [ +0.553% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 45,699 46,274 46,044
   کمترین ارزشگذاری 45,401 45,973 45,744
   متوسط ارزش این قلم 45,603 46,177 45,947

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است