بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 50,032 [ -0.092% ]  50,662 [ -0.091% ]  50,410 [ -0.091% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 50,078 [ -0.058% ]  50,708 [ -0.059% ]  50,456 [ -0.059% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 50,107 [ -0.112% ]  50,738 [ -0.112% ]  50,486 [ -0.111% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 50,163 [ 0% ]  50,795 [ 0% ]  50,542 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 50,163 [ -0.564% ]  50,795 [ -0.563% ]  50,542 [ -0.564% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 50,446 [ +0.176% ]  51,081 [ +0.174% ]  50,827 [ +0.175% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 50,357 [ -0.236% ]  50,992 [ -0.233% ]  50,738 [ -0.235% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 50,476 [ +0.787% ]  51,111 [ +0.787% ]  50,857 [ +0.787% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 50,079 [ 0% ]  50,709 [ 0% ]  50,457 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 50,079 [ -0.24% ]  50,709 [ -0.241% ]  50,457 [ -0.24% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 50,199 [ +0.524% ]  50,831 [ +0.523% ]  50,578 [ +0.524% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 50,476 51,111 50,857
   کمترین ارزشگذاری 50,032 50,662 50,410
   متوسط ارزش این قلم 50,198 50,830 50,577

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است