بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 6,440 [ 0% ]  6,521 [ 0% ]  6,489 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 6,440 [ 0% ]  6,521 [ 0% ]  6,489 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 6,440 [ +0.016% ]  6,521 [ +0.015% ]  6,489 [ +0.015% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 6,439 [ 0% ]  6,520 [ 0% ]  6,488 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 6,439 [ +0.078% ]  6,520 [ +0.077% ]  6,488 [ +0.077% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 6,434 [ +0.093% ]  6,515 [ +0.092% ]  6,483 [ +0.093% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 6,428 [ -0.716% ]  6,509 [ -0.722% ]  6,477 [ -0.71% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 6,474 [ +0.803% ]  6,556 [ +0.808% ]  6,523 [ +0.797% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 6,422 [ 0% ]  6,503 [ 0% ]  6,471 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 6,422 [ +0.109% ]  6,503 [ +0.123% ]  6,471 [ +0.124% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 6,415 [ +0.327% ]  6,495 [ +0.323% ]  6,463 [ +0.325% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 6,474 6,556 6,523
   کمترین ارزشگذاری 6,415 6,495 6,463
   متوسط ارزش این قلم 6,436 6,517 6,485

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است