بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 108,417 [ +0.004% ]  109,782 [ +0.004% ]  109,236 [ +0.004% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 108,413 [ -0.003% ]  109,778 [ -0.003% ]  109,232 [ -0.003% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 108,416 [ +0.002% ]  109,781 [ +0.002% ]  109,235 [ +0.002% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 108,414 [ 0% ]  109,779 [ 0% ]  109,233 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 108,414 [ -0.002% ]  109,779 [ -0.002% ]  109,233 [ -0.002% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 108,416 [ +0.001% ]  109,781 [ +0.001% ]  109,235 [ +0.001% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 108,415 [ -0.792% ]  109,780 [ -0.793% ]  109,234 [ -0.793% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 109,274 [ +0.786% ]  110,651 [ +0.787% ]  110,100 [ +0.787% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 108,415 [ 0% ]  109,780 [ 0% ]  109,234 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 108,415 [ -0.002% ]  109,780 [ -0.002% ]  109,234 [ -0.002% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 108,417 [ +0.002% ]  109,782 [ +0.002% ]  109,236 [ +0.002% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 109,274 110,651 110,100
   کمترین ارزشگذاری 108,413 109,778 109,232
   متوسط ارزش این قلم 108,493 109,859 109,313

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است