بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 566 [ 0% ]  573 [ 0% ]  570 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 566 [ +0.53% ]  573 [ +0.524% ]  570 [ +0.526% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 563 [ -0.178% ]  570 [ -0.175% ]  567 [ -0.176% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 564 [ 0% ]  571 [ 0% ]  568 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 564 [ +0.709% ]  571 [ +0.701% ]  568 [ +0.704% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 560 [ +0.357% ]  567 [ +0.353% ]  564 [ +0.355% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 558 [ -0.358% ]  565 [ -0.354% ]  562 [ -0.356% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 560 [ +0.714% ]  567 [ +0.705% ]  564 [ +0.709% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 556 [ 0% ]  563 [ 0% ]  560 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 556 [ +0.36% ]  563 [ +0.355% ]  560 [ +0.357% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 554 [ -1.083% ]  561 [ -1.07% ]  558 [ -1.075% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 566 573 570
   کمترین ارزشگذاری 554 561 558
   متوسط ارزش این قلم 561 568 565

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است