بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 37,035 [ +0.138% ]  37,502 [ +0.141% ]  37,315 [ +0.139% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 36,984 [ -0.863% ]  37,449 [ -0.865% ]  37,263 [ -0.864% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 37,303 [ -0.174% ]  37,773 [ -0.172% ]  37,585 [ -0.173% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 37,368 [ 0% ]  37,838 [ 0% ]  37,650 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 37,368 [ -0.265% ]  37,838 [ -0.267% ]  37,650 [ -0.266% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 37,467 [ -0.157% ]  37,939 [ -0.158% ]  37,750 [ -0.159% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 37,526 [ +0.005% ]  37,999 [ +0.005% ]  37,810 [ +0.005% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 37,524 [ +0.783% ]  37,997 [ +0.784% ]  37,808 [ +0.786% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 37,230 [ 0% ]  37,699 [ 0% ]  37,511 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 37,230 [ -0.244% ]  37,699 [ -0.244% ]  37,511 [ -0.245% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 37,321 [ -0.147% ]  37,791 [ -0.146% ]  37,603 [ -0.146% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 37,526 37,999 37,810
   کمترین ارزشگذاری 36,984 37,449 37,263
   متوسط ارزش این قلم 37,305 37,775 37,587

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است