بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 11,452 [ -0.803% ]  11,597 [ -0.793% ]  11,539 [ -0.797% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 11,544 [ +0.797% ]  11,689 [ +0.787% ]  11,631 [ +0.791% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 11,452 [ 0% ]  11,597 [ 0% ]  11,539 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 11,544 11,689 11,631
   کمترین ارزشگذاری 11,452 11,597 11,539
   متوسط ارزش این قلم 11,460 11,605 11,547

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است