بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 558 [ +0.358% ]  565 [ +0.354% ]  562 [ +0.356% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 556 [ +0.18% ]  563 [ +0.178% ]  560 [ +0.179% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 555 [ 0% ]  562 [ 0% ]  559 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 555 [ 0% ]  562 [ 0% ]  559 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 555 [ -0.721% ]  562 [ -0.712% ]  559 [ -0.716% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 559 [ +0.358% ]  566 [ +0.353% ]  563 [ +0.355% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 557 [ 0% ]  564 [ 0% ]  561 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 557 [ +0.718% ]  564 [ +0.709% ]  561 [ +0.713% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 553 [ 0% ]  560 [ 0% ]  557 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 553 [ +1.808% ]  560 [ +1.786% ]  557 [ +1.795% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 543 [ -1.473% ]  550 [ -1.455% ]  547 [ -1.463% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 559 566 563
   کمترین ارزشگذاری 543 550 547
   متوسط ارزش این قلم 555 562 559

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است