بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 5,007 [ 0% ]  5,070 [ 0% ]  5,045 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 5,007 [ -0.599% ]  5,070 [ -0.592% ]  5,045 [ -0.595% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 5,037 [ 0% ]  5,100 [ 0% ]  5,075 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 5,037 [ 0% ]  5,100 [ 0% ]  5,075 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 5,037 [ -0.675% ]  5,100 [ -0.686% ]  5,075 [ -0.67% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 5,071 [ +0.907% ]  5,135 [ +0.915% ]  5,109 [ +0.9% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 5,025 [ -0.776% ]  5,088 [ -0.786% ]  5,063 [ -0.77% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 5,064 [ +0.79% ]  5,128 [ +0.8% ]  5,102 [ +0.784% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 5,024 [ 0% ]  5,087 [ 0% ]  5,062 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 5,024 [ -2.309% ]  5,087 [ -2.32% ]  5,062 [ -2.311% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 5,140 [ -0.447% ]  5,205 [ -0.442% ]  5,179 [ -0.444% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 5,140 5,205 5,179
   کمترین ارزشگذاری 5,007 5,070 5,045
   متوسط ارزش این قلم 5,043 5,106 5,081

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است