بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 4,910 [ -0.081% ]  4,972 [ -0.08% ]  4,947 [ -0.081% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 4,914 [ -0.285% ]  4,976 [ -0.281% ]  4,951 [ -0.283% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 4,928 [ -0.142% ]  4,990 [ -0.14% ]  4,965 [ -0.141% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 4,935 [ 0% ]  4,997 [ 0% ]  4,972 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 4,935 [ -1.013% ]  4,997 [ -1.021% ]  4,972 [ -1.026% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 4,985 [ +0.281% ]  5,048 [ +0.277% ]  5,023 [ +0.279% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 4,971 [ -0.221% ]  5,034 [ -0.219% ]  5,009 [ -0.22% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 4,982 [ +0.783% ]  5,045 [ +0.793% ]  5,020 [ +0.797% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 4,943 [ 0% ]  5,005 [ 0% ]  4,980 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 4,943 [ -0.101% ]  5,005 [ -0.1% ]  4,980 [ -0.1% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 4,948 [ +0.202% ]  5,010 [ +0.2% ]  4,985 [ +0.201% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 4,985 5,048 5,023
   کمترین ارزشگذاری 4,910 4,972 4,947
   متوسط ارزش این قلم 4,945 5,007 4,982

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است