بانک خوب سرمایه است

   
 
  • آرشیو ارزشگذاری اقلام
   اقلام مبادلاتی : *
   محدوده: *

   آرشیو ارزشگذاری اقلام
   تاریخ ارزشگذاری قیمت خرید قیمت فروش قیمت مرجع
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 11,351 [ -0.802% ]  11,494 [ -0.8% ]  11,437 [ -0.796% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ 11,442 [ +0.795% ]  11,586 [ +0.794% ]  11,528 [ +0.789% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 11,351 [ 0% ]  11,494 [ 0% ]  11,437 [ 0% ] 
   بیشترین ارزشگذاری 11,442 11,586 11,528
   کمترین ارزشگذاری 11,351 11,494 11,437
   متوسط ارزش این قلم 11,359 11,502 11,445

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است