بانک خوب سرمایه است

   
 
  •  
  • قراردادهای تسهیلات
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1نمونه قرارداد تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه
   pdf
   2.53 مگابایت
   2نمونه قرارداد تسهیلات فروش اقساطی تولید
   pdf
   2.53 مگابایت
   3نمونه قرارداد تسهیلات مرابحه
   pdf
   2.27 مگابایت
   4نمونه قرارداد تسهیلات خرید دین
   pdf
   2.33 مگابایت
   5نمونه قرارداد تسهیلات مضاربه
   pdf
   2.64 مگابایت
   6نمونه قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی
   pdf
   2.54 مگابایت
  • شفافیت مالی
  • درباره بانک سرمایه
  • گواهینامه ها
  • نزدیکترین شعب
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است