بانک خوب سرمایه است

   
 
  • فهرست پرسش های افزایش سرمایه

   کسانیکه نتوانستند در مرحله اول حق تقدم خود شرکت نمایند وضعیت آنها به چه صورت خواهد بود؟

   سهامدارانی که به هر دلیل مبادرت به شرکت در افزایش سرمایه ننموده اند طبق قانون، بانک حق تقدم آنها را به فروش رسانده و پس از کسر هزینه ها ،مابه التفاوت رابه حساب آنها واریز می نماید.

   افزایش سرمایه بانک در مرحله اول به چه صورت بوده است؟

   از محل آورده های نقدی بوده و میزان آن 15/13% بوده است.

   اطلاع رسانی در زمینه افزایش سرمایه به چه صورت بوده است؟

   دعوتنامه هاجهت شرکت در افزایش سرمایه به آدرس پستی هر یک از سهامداران ارسال و همچنین به شماره تلفن همراه آنها sms داده شد و اطلاع رسانی از طریق رسانه عمومی (تلویزیون) صورت گرفته است.لازم به ذکر است از این پس سهامداران می توانند از طریق وب سایت بانک و همچنین از طریق "سامانه اطلاع‌رسانی سهامداران بانک" به آدرس اینترنتی http://stock.sbank.ir از وضعیت سهام خود اطلاع کسب نمایند.

  • طبقه بندی پرسش های متداول
  • سهامداران
  • درباره بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است