بانک خوب سرمایه است

   
  • طبقه بندی مراکز
  • شعب و سرپرستی ها و خودپردازها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • نقشه کشور
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   **
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   71میدان ساعت تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1303آدرس: میدان ساعت - پلاک 5تلفن: 35569050-041نمابر: 35569052-041میدان ساعت تبریز
   7222 بهمن تبریزآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 1304آدرس: خیابان راه آهن - جنب گاراژ مهدیتلفن: 32829961-041نمابر: 32800904-04122 بهمن تبریز
   73امام خمینی ارومیهآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 1401آدرس: خیابان امام - رو به روی مخابرات مرکز پیام - پلاک 557تلفن: 32251351-044نمابر: 32251350-044امام خمینی ارومیه
   74مهابادآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 1402آدرس: خیابان طالقانی - جنب سینما تربیتتلفن: 42244155-044نمابر: 42244156-044مهاباد
   75بلوار مدرس ارومیهآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 1403آدرس: بلوار مدرس - نرسیده به چهارراه همافر - نبش بن بست هجدهمتلفن: 33472055-044نمابر: 33472053-044بلوار مدرس ارومیه
   76ارومیهآذربایجان غربی / ارومیهکد مرکز: 1404آدرس: خیابان بهشتی (دانشکده سابق) - بعد از چهارراه شورا - نبش کوچه 26تلفن: 33475594-044نمابر: 33475593-044ارومیه
   77خویآذربایجان غربی / خویکد مرکز: 1405آدرس: بلوار ولیعصر - رو به روی مایکروویوتلفن: 36251401-044نمابر: 36251403-044خوی
   78امام خمینی اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 1501آدرس: میدان شریعتی، جنب بازار مرکزی، پلاک346کد پستی: 5613634339تلفن: 33249350-045نمابر: 33246278-045امام خمینی اردبیل
   79شیخ صدوق اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 1601آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی - نبش خیابان شیخ مفیدتلفن: 36639205-031نمابر: 36639206-031شیخ صدوق اصفهان
   80اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 1602آدرس: بلوار آئینه خانه - بین پل فردوسی و خیابان جهانگیر قشقائیتلفن: 36676601-031نمابر: 36676603-031اصفهان

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است