بانک خوب سرمایه است

   
 
  • نقشه کشور
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1بوشهربوشهر / بوشهرکد مرکز: 1901آدرس: خیابان انقلاب - کوچه 11کد پستی: 7513773184تلفن: 33340941-077نمابر: 33341949-077بوشهر
   2باجه کنگانبوشهر / بوشهرکد مرکز: 1901آدرس: کنگان - سایت 19تلفن: 37221192-077تلفن همراه: 37221193-077باجه کنگان
   3بوشهربوشهر / بوشهرکد مرکز: 1901آدرس: بوشهر - خیابان انقلاب تلفن: +98(77)33340941-2نمابر: +98(77)33341949بوشهر
   4کنگانبوشهر / کنگانکد مرکز: 1901آدرس: کنگان ،فاز19پارس جنوبی ،پالایشگاه دهم ، بانک سرمایهتلفن: +98(77)37221192نمابر: +98(77)37221193کنگان
   5کنگانبوشهر / کنگانکد مرکز: 1901آدرس: کنگان ،فاز19پارس جنوبی ،پالایشگاه دهم ، ساختمان اداری شرکت پتروپارس ایرانتلفن: +98(77)37221192نمابر: +98(77)37221193کنگان
   6کنگانبوشهر / کنگانکد مرکز: 1901آدرس: کنگان ،تمبک ،تپه آنتن ،خوابگاه کارگری شرکت پتروپارس ایرانتلفن: +98(77)37221192نمابر: +98(77)37221193کنگان
  • طبقه بندی مراکز
  • شعب و سرپرستی ها و خودپردازها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است