بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جهت تامین و اجرای سیستم زیر ساخت پسیو شبکه، برق نرمال و اضطراری شعبه فردیس

   مناقصه عمومی جهت تامین و اجرای سیستم زیر ساخت پسیو شبکه، برق نرمال و اضطراری شعبه فردیس

   بانک سرمایه در نظر دارد، تامین و اجرای سیستم پسیو شبکه، برق نرمال و اضطراری شعبه فردیس کرج را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 27 شهریور 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه نزد بانک سرمایه»، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 31 شهریور1400 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245229-021 (آقای ذبیح الهی) - 84245206-021 (دفتر)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است