بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جعت البسه همکاران( کت و شلوار)* ( مانتو شلوار- مقنعه)

   مناقصه عمومی جعت البسه همکاران( کت و شلوار)* ( مانتو شلوار- مقنعه)

   بانک سرمایه در نظر دارد بابت البسه همکاران( کت و شلوار)* ( مانتو شلوار- مقنعه) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح تهیه نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1 مهر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه نزد بانک سرمایه»، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 8 مهر1400 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245235-021 (آآقای قلی پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است