بانک خوب سرمایه است

   
 
  • جهت شناسایی پیمانکارمناقصه عمومی بابت پشتیبانی دستگا های چاپگر sp40 و pr9 شعب وادارات مرکزی

   جهت شناسایی پیمانکارمناقصه عمومی بابت پشتیبانی دستگا های چاپگر sp40 و pr9 شعب وادارات مرکزی

   بانک سرمایه در نظر دارد، جهت شناسایی پیمانکار بابت پشتیبانی دستگا های چاپگر sp40 و pr9 شعب وادارات مرکزی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11 مرداد 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16 مرداد 1400 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245229-021 (آقای ذبیح الهی) - 84245206-021 (دفتر)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است