بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جهت خرید 92 عدد باطری UPS 28-24 آمپر ساعت با برند ایرانی

   مناقصه عمومی جهت خرید 92 عدد باطری UPS 28-24 آمپر ساعت با برند ایرانی

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 92 عدد باطری UPS 28-24 آمپر ساعت با برند ایرانی از طریق برگزاری مناقصه عمومی توسط شرکت های ذیصلاح اقدام نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26 تیر 1400 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29 تیر1400 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس) 84245229-021 :آقای ذبیح الهی) - 84245206-021 (دفتر(

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است