بانک خوب سرمایه است

   
 
  • خرید 20 عدد سایبان خودپرداز و 50 عدد آفتابگیر خودپرداز ومناقصه عمومی جهت خرید 20 عدد سطل جمع آوری کاغذ خودپرداز

   خرید 20 عدد سایبان خودپرداز و 50 عدد آفتابگیر خودپرداز ومناقصه عمومی جهت خرید 20 عدد سطل جمع آوری کاغذ خودپرداز

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 20 عدد سایبان خودپرداز و 50 عدد آفتابگیر خودپرداز و 20 عدد سطل جمع آوری کاغذ خودپرداز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح اقدام نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11اسفند 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 13 اسفند 99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245229-021 (آقای ذبیح الهی) - 84245206-021 (دفتر)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است