بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جهت خرید 8 دستگاه رک EMERSON کد کالا (Part No): DB6FCGSSCFBXXX8 یا DB6FCGSSCRBXXX8

   مناقصه عمومی جهت خرید 8 دستگاه رک EMERSON کد کالا (Part No): DB6FCGSSCFBXXX8 یا DB6FCGSSCRBXXX8

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 8 دستگاه رک EMERSON کد کالا (Part No): DB6FCGSSCFBXXX8 یا DB6FCGSSCRBXXX8،از طریق برگزاری مناقصه عمومی و شناسایی شرکت های ذی صلاح اقدام نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 7 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 12 بهمن 99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245229-021 (آقای ذبیح الهی) - 84245206-021 (دفتر)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است