بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جهت تأمین و اجرای سیستم زیرساخت پسیو شبکه، برق نرمال، اضطراری و چاه ارت شعبه واقع در شهر ارومیه

   مناقصه عمومی جهت تأمین و اجرای سیستم زیرساخت پسیو شبکه، برق نرمال، اضطراری و چاه ارت شعبه واقع در شهر ارومیه

   بانک سرمایه در نظر دارد تأمین و اجرای سیستم زیرساخت پسیو شبکه، برق نرمال، اضطراری و چاه ارت شعبه واقع در شهر ارومیه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 7 بهمن 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 14 بهمن 99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245226-021 (آقای قلی پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است