بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جهت خرید 1650 رول رسید مشتری 240 متری دستگاه ATM-GRG بدون چاپ، همراه با بلک مارک در تهران

   مناقصه عمومی جهت خرید 1650 رول رسید مشتری 240 متری دستگاه ATM-GRG بدون چاپ، همراه با بلک مارک در تهران

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به خرید 1650 رول رسید مشتری 240 متری دستگاه ATM-GRG بدون چاپ، همراه با بلک مارک خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت های ذی صلاح تهیه نماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 4 دی 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 7 دی 99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245229-021 (آقای ذبیح الهی) - 84245206 (دفتر)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است