بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مزایده عمومی جهت فروش تعدادی باطری مستهلک UPS( حدود 7200 آمپر)

   مزایده عمومی جهت فروش تعدادی باطری مستهلک UPS( حدود 7200 آمپر)

   بانک سرمایه در نظر دارد تعدادی باطری مستهلک UPS( حدود 7200 آمپر) در انبار مرکزی بانک سرمایه واقع در تهران را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکتها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 23 آذر 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25 آذر99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245226-021 (آقای قلی پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است