بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جهت انعقاد قرارداد به مدت یک سال جهت سرویس و نگهداری و پشتیبانی پولشمارهای رومیزی نیکیتا و ایستاده پارا در تهران و شهرستان

   مناقصه عمومی جهت انعقاد قرارداد به مدت یک سال جهت سرویس و نگهداری و پشتیبانی پولشمارهای رومیزی نیکیتا و ایستاده پارا در تهران و شهرستان

   بانک سرمایه در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد به مدت یک سال جهت سرویس و نگهداری و پشتیبانی پولشمارهای رومیزی نیکیتا و ایستاده پارا در تهران و شهرستان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذارنماید.

   لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17 آبان 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 19 آبان 99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245229-021 (آقای ذبیح الهی) - 84245206-021 (دفتر)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است