بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مزایده عمومی جهت واگذاری تعدادی باطری مستهلک UPS (حدود 20.000 آمپر)

   مزایده عمومی جهت واگذاری تعدادی باطری مستهلک UPS (حدود 20.000 آمپر)

   بانک سرمایه در نظر دارد تعدادی باطری مستهلک UPS (حدود 20.000 آمپر) در شعب تهران و شهرستان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 8 تیر 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 12 تیر 99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   جمع آوری باطری ها از سطح شعب تهران و شهرستان بر عهده برنده مزایده می باشد.

   شماره تماس: 84245226-021 (آقای قلی پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است