بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مناقصه عمومی جهت ارائه خدمات، تعمیر سرویس و نگهداری سیستم مدیریت صف منصوبه در 162 شعبه بانک

   مناقصه عمومی جهت ارائه خدمات، تعمیر سرویس و نگهداری سیستم مدیریت صف منصوبه در 162 شعبه بانک

   بانک سرمایه در نظر دارد ارائه خدمات، تعمیر سرویس و نگهداری سیستم مدیریت صف منصوبه در 162 شعبه بانک را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 5 تیر 99 ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب 10-1-11-170 به نام «اداره حسابداری - وجوه شرکت در مناقصه» نزد بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   ضمناً زمان تحویل پاکت پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 8 تیر 99 می باشد.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245226-021 (آقای قلی پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است