بانک خوب سرمایه است

   
 
  • فروش اقساطی
   فروش اقساطی

   عبارت است از واگذاری عین کالا به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسیدهای معین دریافت گردد.

   قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل ونقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تاسیسات: دریافت فایل
   قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار: دریافت فایل

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است