بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مرابحه
   مرابحه

   عقدی است که به موجب آن عرضه کننده ، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یادرصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی ، به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به متقاضی واگذار می شود .

   مرابحه ابزار مهمی برای حمایت از تأمین مالی نیازهای خانوارها به هر نوع کالا همچون لوازم خانگی، اجناس مصرفی و کالاهای بادوام می باشد .

   قرارداد تسهیلات مرابحه:

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است