بانک خوب سرمایه است

   
 
  • پایا

   پایاپای الکترونیک ( پایا ) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله ها و انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می دهد.

   پایا

   پایاپای الکترونیک ( پایا ) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله ها و انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می دهد.

   « پایا » به گونه ای طراحی شده که می تواند دستور پرداختهای متعدد را از طرف بانکها دریافت، پردازش و برای انجام به بانکهای مقصد ارسال نماید. متناظراً بانکها نیز می توانند دستور پرداختهای مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانکهای مقصد به « پایا » ارسال کنند. سامانه پایاپای الکترونیک در درون خود دارای دو هسته جداگانه « انتقال اعتبار ( واریز مستقیم ) » و « برداشت مستقیم » است که ارائه خدمات ارزش افزوده را برای بانکها میسر می سازند. در حال حاضر مرحله " واریز مستقیم " عملیاتی گردیده است.

   هسته انتقال اعتبار یا واریز مستقیم همانند یک سامانه حواله بین بانکی عمل می نماید، با این تفاوت که این سامانه علاوه بر پذیرش حواله های انفرادی قادر خواهد بود تا حواله های انبوه شامل تعداد بسیار زیادی دستور پرداخت را نیز از بانکها و مشتریان آنها دریافت و پردازش نماید.

   مزایای استفاده:

   معرفی مجموعه خدمات:

   قابلیت های دستور پرداخت های تجمعی در سامانه پایا ارائه خدمات زیر را در شبکه بانکی میسر خواهد ساخت:

   1- پرداخت حقوق و مستمری کارکنان یک سازمان: در حال حاضر برای پرداخت حقوق یا مستمری کارکنان یا بازنشستگان یک سازمان لازم است حساب بانکی سازمان پرداخت کننده و حساب تمامی کارکنان در یک بانک باشد، با استفاده از سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی ( پایا ) حساب سازمان پرداخت کننده می تواند در یک بانک باشد و حساب کارکنان در بانک های مختلف باشد.

   2- پرداخت سود سهام و اوراق بهادار: شرکتهایی که دارای تعداد انبوهی سهامدار هستند می توانند با استفاده از امکانات « پایا » بدون نیاز به افتتاح حساب برای تک تک سهامداران، یا ارائه فیش برای دریافت سود سهام، وجوه را مستقیماً به حساب سهامداران واریز کنند.

   « پایا » زیرساخت مبادله پیام های مالی مبتنی بر شماره حساب بانکی بوده و تسویه بین بانکی مبادلات انجام شده توسط این سامانه از طریق « ساتنا » صورت خواهد گرفت. به این منظور « پایا » مستقیماً به « ساتنا » متصل بوده و عملیات تسویه را در پایان هر چرخه پایاپای به صورت خودکار انجام خواهد داد.

   طراحی « پایا » به صورت سامانه ای 24/7 صورت پذیرفته است و این سامانه قادر است به صورت شبانه روزی و در تمامی روزها از بانکها دستور پرداخت دریافت نماید. با این حال با توجه به این که عملیات تسویه در « ساتنا » تنها در روزهای کاری صورت می گیرد، انجام دستور پرداخت های « پایا » که در خارج از ساعات کاری ارسال می شوند در اولین فرصت ( اولین چرخه اولین روز کاری ) صورت می گیرد.

   این ویژگی به بانکها امکان می دهد تا بتوانند در سامانه های بانکداری اینترنتی، بانکداری همراه و نظایر آن خدمات حواله و انتقال وجه به مشتریان ارائه نمایند. همچنین با استفاده از امکانات این سامانه بانکها می توانند ابزارهای لازم را برای مشتریان عمده خود به گونه ای طراحی و فراهم نمایند که امکان صدور دسته ای دستور پرداخت ( شامل هزاران دستور پرداخت به بانکهای مختلف ) از طرف این مشتریان به شبکه بانکی میسر گردد.

   شرایط استفاده:

   استفاده از سامانه پایا در سیستم بانکی کشور منوط به داشتن شماره حساب بانکی ایران ( شبا ) می باشد.

   شبا: عبارت است از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور تعریف شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصراً از این نوع حساب استفاده می شود. « شبا » مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هر یک از بانکها است، اما در محاسبه « شبا » از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده به عمل می آید.

   توجه: شماره حساب های مبدا و مقصد تنها به صورت « شبا » یی قابل پذیرش هستند. دستور پرداخت های اصلی که شماره حساب مبدا و مقصد آنها مبتنی بر « شبا » نباشد مردود خواهند شد.

   معرفی فاز واریز مستقیم (Direct Credit ):

   - واریز مستقیم: عبارت است از بدهکار کردن یک حساب در یک بانک و بستانکار کردن یک یا چند حساب در یک یا چند بانک دیگر براساس دستور پرداخت صادره.

   راهنمای استفاده از خدمات:

   راهنمای مشتریان در خصوص دستور پرداخت پایا:

   1- پذیرش و صدور هرگونه دستور پرداخت صادره از سوی مشتریان محترم منوط به داشتن حساب مبدا نظیر ( قرض الحسنه جاری، سپرده کوتاه مدت و یا قرض الحسنه پس انداز ) در بانک سرمایه می باشد.

   1-1- پذیرش دستور پرداخت پایا برای اشخاص ثالث ذینفع چکهای عهده بانک سرمایه امکان پذیر نمی باشد.

   1-2- خدمت مزبور در کلیه شعب بانک سرمایه ارائه می گردد.

   1-3- تسویه کلیه درخواست های ارسالی شعب از طریق سامانه پایا طبق چرخه زمانی ( چرخه پایا ) تعیین شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا صورت می پذیرد.

   نحوه پذیرش دستور پرداخت های صادره مشتریان:

   1- انفرادی: مراجعه به شعب بانک سرمایه و تکمیل فرم دستور پرداخت پایا و یا از طریق موبایل بانک و اینترنت بانک جدید سرمایه که به زودی راه اندازی می گردد.

   2- گروهی: دستور پرداخت های گروهی عمدتاً برای پرداخت های تجاری کاربران شرکتی و سازمانی نظیر پرداخت حقوق و مستمری، پرداخت سود سهام و پرداخت های انتقالی با تعداد زیاد کاربرد دارد. مستندات قابل استفاده در این قسمت شامل " دستور العمل نصب نرم افزار تولید فایل گروهی " و " راهنمای ایجاد فایل گروهی پایا " می باشد. ( جهت ارائه لوح فشرده حاوی فایلهای خروجی نرم افزار گروهی پایا به شعب بانک سرمایه )

   مراحل تولید و ارسال فایل نرم افزار گروهی پایا توسط مشتریان به شعب بانک سرمایه:

   1- دریافت نرم افزار اجرایی پرداخت گروهی پایا از وب سایت بانک سرمایه و نصب آن

   2- استخراج فایل گروهی طبق " راهنمای ایجاد فایل گروهی پایا " و ارائه فایل مذکور بر روی لوح فشرده و تحویل به یکی از شعب بانک سرمایه با رعایت موارد ذکر شده در قسمت راهنمای مشتریان.

   * نکته: جهت انجام عملیات فوق در سیستم اینترنت بانک جدید از فرمت مندرج در آدرس الکترونیکی سیستم مذکور استفاده نمایید و خروجی نرم افزار گروهی پایا صرفاً جهت ارسال فایل به یکی از شعب بانک می باشد.

   3- تکمیل فرم دستور پرداخت سامانه پایاپای الکترونیکی ( پایا ) در شعبه مربوطه

   4- ارائه لوح فشرده به متصدی شعبه

   شماره های تماس واحد ساتنا و پایا در بانک

   02184245249-02184245252-02184245253

   فایل ها
   فایل کاتالوگ

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است