بانک خوب سرمایه است

   
  • اعلام موجودی کارتهای سرمایه

   از طریق خودپرداز، POS (سایر یانک ها)، وب سایت بانک، کیوسک (دیگر بانک ها) و پایانه شعبه امکان گرفتن مانده موجودی وجود دارد.

   • لینک و نحوه دسترسی به خدمت مشاهده موجودی کارتهای سرمایه
   • استفاده از بانکداری الکترونیک: از طریق منوی اعلام موجودی کارت‌های سرمایه در وب سایت
   • استفاده از خودپرداز : منوی دریافت موجودی

   از طریق خودپرداز، POS (سایر یانک ها)، وب سایت بانک، کیوسک (دیگر بانک ها) و پایانه شعبه امکان گرفتن مانده موجودی وجود دارد.

   • لینک و نحوه دسترسی به خدمت مشاهده موجودی کارتهای سرمایه
   • استفاده از بانکداری الکترونیک: از طریق منوی اعلام موجودی کارت‌های سرمایه در وب سایت
   • استفاده از خودپرداز : منوی دریافت موجودی

   مزایای استفاده:

   • آگاهی از موجود حساب

   راهنمای استفاده از خدمات:

   • خودپرداز
   ورود با استفاده از کارت های بانک سرمایه و یا کارت های عضو شتاب
   درخواست مانده حساب
   • اینترنت بانک
   ورود با استفاده از کارت های بانک سرمایه
   انتخاب منوی دریافت موجودی (حساب ها) حساب ها در یک نگاه
   کلیک بر روی مانده واقعی
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • سامانه های بانکداری الکترونیکی
  • کارت های بانک سرمایه
   کارت نقدی
   کارت هدیه
   کارت خرید
   کارت خانواده
   تک کارت

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است