بانک خوب سرمایه است

   
 
    • خود دریافت (CRS)

      دستگاه‌های خوددریافت (CRS) بانک سرمایه علاوه بر اینکه کلیه خدمات «بدون کارت» و «مبتنی بر کارت» را مشابه دستگاه‌های خودپرداز (ATM) ارائه می‌دهند امکان «دریافت وجه نقد و واریز آنی آن به‌حساب مشتریان بانک سرمایه» را با استفاده از کارت‌های سرمایه فراهم می‌کنند.

      برای این منظور لازم است متقاضی دارای کارت نقدی سرمایه بوده و پس از مراجعه به دستگاه خوددریافت (CRS) و وارد کردن کارت و رمز کارت و انتخاب گزینه «واریز وجه»، وجه نقد خود را داخل دستگاه قرارداده و دستگاه اسکناس‌ها را شمارش کرده و پس از اخذ تائیدیه از کاربر بابت مبلغ اسکناس‌ها، نسب به واریز آنی مبالغ به‌حساب اصلی متصل به کارت مشتری اقدام خواهد نمود و رسید مربوطه تحویل مشتری می‌شود.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است