بانک خوب سرمایه است

   
 
  • ترکیب سهامداران

   سهامداران بانک سرمایه مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی است، اشخاص حقیقی آن متشکل از گروه های مختلف جامعه از جمله فرهنگیان، کارکنان بانک های ملت، رفاه، تجارت، صندوق ذخیره فرهنگیان و ... می باشد.

    

    

    

    

    

   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۰۷- ۱۱:۰۷:۴۵

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است