بانک خوب سرمایه است

   
  • ثبت نام در جشنواره دوجین
   نام : *
   نام خانوادگی : *
   شماره کارت هدیه : *
   کد ملی : *
   تلفن همراه : *
   به عنوان مثال (***09) وارد نمایید.
   استان محل سکونت : *
   شهر محل سکونت : *
   کد امنیتی: *
   "به همراه داشتن اصل کارت هدیه در زمان تحویل جایزه الزامی است"

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است