بانک خوب سرمایه است

   
 
  • ردیف نام شعبه کدشعبه شهر نشانی تلفن باجه ارزی خود پرداز پایانه شعبه
   1 چهارراه رشید 1023 تهران بزرگراه رسالت - حدفاصل خ رشید و حجربن عدی پ 225 77707078-021 -
   2 چهارراه خیام مشهد 2105 مشهد بلوار سجاد - چهارراه خیام 37659923-051 -
   3 چهاراه فرامرز عباسی مشهد 2107 مشهد تقاطع بلوار فرامرز عباسی و بلوار فردوسی 36090482-051 -

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است