بانک خوب سرمایه است

   
 
    • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)

      آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)

      آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)

      آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)

      آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)
      شماره ثبت 262377 و شناسه ملی 10103798457

      پیرو آگهی مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره 27162 مورخ 1397/09/13 و دنیای اقتصاد شماره 4487 مورخ 1397/09/13 نظر به این که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 در محل تالار سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبه روی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
      از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 1397/10/09 و 1397/10/10 جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک 34، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

      دستور جلسه:

      1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29،
      2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29،
      3. بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به 1396/12/29،
      4. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی 1397،
      5. انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی 1397،
      6. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی 1397،
      7. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

      هیأت مدیره بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است