بانک خوب سرمایه است

   
  • اطلاعیه در خصوص کاهش ساعات کاری ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران در نیمه دوم تیرماه

   اطلاعیه در خصوص کاهش ساعات کاری ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران در نیمه دوم تیرماه

   اطلاعیه در خصوص کاهش ساعات کاری ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران در نیمه دوم تیرماه

   حسب اعلام کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و به منظور استفاده بهینه از انرژی برق، ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران، در نیمه دوم تیرماه کاهش می یابد.

   به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند حسب اعلام کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و به منظور استفاده بهینه از انرژی برق، ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران، از روز پنج شنبه مورخ 14 تیر 97 لغایت یک شنبه مورخ 31 تیر 97 به شرح زیر کاهش می یابد:

   شعب استان تهران
   شنبه تا چهارشنبه پنج شنبه
   6:30 تا 14 6:30 تا 12

   ***

   واحدهای ستاد
   شنبه تا چهارشنبه
   6 تا 14:30

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است