بانک خوب سرمایه است

   
  • بازدید مدیرعامل بانک سرمایه از شعبه جمهوری

   بازدید مدیرعامل بانک سرمایه از شعبه جمهوری

   بازدید مدیرعامل بانک سرمایه از شعبه جمهوری

   مدیرعامل بانک سرمایه در دیداری صمیمانه از شعبه جمهوری بازدید نمود و با همکاران این شعبه به گفت و گو پرداخت.

   به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، علیرضا پویان شاد، مدیر عامل و عضو هیات مدیره به صورت سرزده از شعبه جمهوری بازدید نموده و ضمن گفتگو با همکاران، از نزدیک در جریان مسائل و موضوعات آن شعبه قرار گرفت.
   در این بازدید پویان شاد ابتدا بامسئول شعبه در خصوص وضعیت منابع و مصارف، نحوه بازاریابی و سایر آمارهای مربوط به عملکرد آن شعبه به بحث و گفت و گو نشست و ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادهای مسئول شعبه، راهکارها و پیشنهادهای خود را به منظور بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری آنان ابراز نمود.
   لازم به ذکر است مدیر عامل بانک سرمایه در پایان، پس از گوش سپردن به سخنان همکاران شعبه جمهوری، در خصوص نظرات، مشکلات و پیشنهادات آنها پیرامون مسائل شعبه، رهنمودهایی در خصوص انجام بهتر امور بیان نمود.

   گالری

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است