بانک خوب سرمایه است

   
  • بانک سرمایه میزبان دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک ها

   بانک سرمایه میزبان دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک ها

   بانک سرمایه میزبان دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک ها

   نشست دبیران شورهای امر به معروف و نهی از منکر بانک های خصوصی کشور به میزبانی بانک سرمایه برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، نشست دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بانک های خصوصی کشور با حضور امیرمحمد پرویز مدیرکل امر به معروف و نهی از منکر بانک ها و بیمه های خصوصی، دکتر محمدعلی هادی، عضو هیات مدیره و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه و سایر دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بانک های خصوصی روز دوشنبه مورخ 16 اسفند ماه به میزبانی بانک سرمایه در محل موسسه خیریه عترت بوتراب برگزار شد.
   در این نشست دکتر هادی طی سخنانی با اشاره به اهمیت اصل امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر مقدماتی از جمله شناخت معروف و منکر و عامل بودن آمران به معروف و ناهیان از منکر است که تا این مهم محقق نگردد امر به معروف و نهی از منکر محقق نمی گردد.
   وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نماز در پیشگیری از گناه اشاره نمود و بیان داشت: اولین چیزی که پس از مرگ از انسان پرسیده می شود نماز است که ما باید با صعه صدر و حسن اخلاق نسبت به دعوت از همکاران به این فریضه الهی اقدام نماییم.
   در ادامه مراسم پرویز نیز طی سخنانی اظهار داشت: زمانی می توان امیدوار بود که امر به معروف و نهی از منکر تاثیرگذار است که ارتباطی متقابل میان ارکان اساسی این امر که همان آمران به معروف و ناهیان از منکر، شناخت معروف و منکر و شرایط خاص زمانی و مکانی فریضه است، وجود داشته باشد و افراد آمر و ناهی باید در خصوص انجام این فریضه مهم آموزش های لازم را ببینند.
   گفتنی است در پایان مراسم افراد حاضر در جلسه به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب مصوبات نشست پیشین پرداختند و مقرر گردید جلسه آینده نیز در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار گردد.

   گالری

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است