بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اقدام بانک سرمایه در حمایت از مدارس مناطق محروم

   با مهربانی آینده را دوباره می نویسیم :

   اقدام بانک سرمایه در حمایت از مدارس مناطق محروم

    اقدام بانک سرمایه در حمایت از مدارس مناطق محروم

   بانک سرمایه در راستای عمل به تعهدات اجتماعی خود و در ادامه خدمت رسانی به مدارس مناطق محروم، بخش عمده ای از هزینه های تبلیغاتی در فصل زمستان جاری را در زمینه بهسازی و تجهیز مدارس در این مناطق هزینه خواهد نمود.

   به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، پس از اجرای طرح جشنواره یازده در زمینه تقدیر از دانش آموزان مدارس مناطق محروم، در اقدامی دیگر، به پیشنهاد دکتر محمد رضا خانی، مدیر عامل بانک سرمایه و موافقت هیأت مدیره این بانک، بخش عمده ای از هزینه های تبلیغاتی بانک سرمایه در فصل زمستان جاری در زمینه بهسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم هزینه خواهد شد.
   این امر، گام کوچکی در راستای ادای دین بانک سرمایه به سهامداران ارجمند خود یعنی فرهنگیان فرهیخته و جامعه ارجمند تعلیم و تربیت و تلاشی ناچیز از سوی این بانک در جهت توسعه عدالت آموزشی به شمار می رود.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است