بانک خوب سرمایه است

   
 
  • نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک سرمایه

   اعلام شد

   نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک سرمایه

   بانک سرمایه منطبق با بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 90، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری خود را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، نرخ سود علی الحساب سپرده گذاری های پنج ساله، 15 درصد، نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی و ویژه 3 ماهه و 4 ماهه، 6 درصد، 6 ماهه و 9 ماهه به ترتیب 8 و 10 درصد خواهد بود. بر اساس همین گزارش، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در مقاطع یکساله، 12.5 درصد، 2 ساله، 13 درصد و 3 ساله، 14 درصد تعیین شده است. همچنین نرخ سود علی الحساب سپرده های بلند مدت در مقطع 4 ساله نیز 14.5 درصد محاسبه و اعلام شده است.

   بنابراین گزارش، با توجه به ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، نرخ حق الوکاله دریافتی که شامل هزینه های به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در امور اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری بانک می باشد نیز برای سال جاری، 2.5 درصد اعلام شد.


کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است