بانک خوب سرمایه است

   
 
  • حمایت بانک سرمایه از 120 کودک بی سرپرست

   حمایت بانک سرمایه از 120 کودک بی سرپرست

   حمایت بانک سرمایه از 120 کودک بی سرپرست
   بانک سرمایه 120 کودک محروم و بی سرپرست را به زیر چتر حمایتی خود برد.

   به گزارش اداره روابط عمومی بانک سرمایه، این بانک با هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد کودک، از 120 کودک محروم و بی سرپرست این بنیاد حمایت کرد.

   اکبر عینی، مدیر روابط عمومی بانک سرمایه اظهار داشت: « با فرا رسیدن آخرین روزهای سال جدید و رسیدن تعداد شعب بانک به 120 شعبه، مدیران بانک سرمایه تصمیم گرفتند تا بر مبنای این عدد، حرکتی نیکو و مرضی پروردگار به انجام رسانند. ان شاءالله انجام این کار براساس چنین تفأل نیکویی مایه برکت هرچه بیشتر و جلب رضایت خداوند متعال و مصداق عمل به سنت نبوی باشد. آرزو می کنم روزی برسد که دیگر کودکی محروم و نیازمند بر صفحه گیتی نباشد، و این امر میسر نیست مگر با دستگیری انسان ها از یکدیگر؛ به خصوص نیازمندانی که در بین آشنایان و دوستان وجود دارند. فقرزدایی چیزی نیست که دولت ها به تنهایی قادر به اکمال آن باشند و این موضوع، کمک فرد فرد انسان ها را می طلب. »

   وی در ادامه افزود: « بانک سرمایه در حرکتی دیگر، تفاهم نامه ای را با سازمان بهزیستی کشور به امضا رسانده است. بر مبنای این تفاهم نامه، بانک سرمایه از طریق اینترنت بانک و خودپردازهای خود به جذب کمک های مردمی برای سازمان بهزیستی می پردازد و مدیران بانک سرمایه امیدوارند بعد از این تفاهم نامه بتوانند کمک های حمایتی خود را در ابعاد گسترده تری ادامه دهند. »

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است