بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اطلاعیه مبارزه با پولشویی

   اطلاعیه مبارزه با پولشویی

   اطلاعیه مبارزه با پولشویی

   قابل توجه مشتریان محترم:

   1- ارائه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز، خرید و فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبار اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات اطلاعات آن در بانک های اطلاعاتی موسسات اعتباری می باشد.

   2- ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی و غیرمالی غیرقابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوطه ممنوع است.

   3- خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفا از طریق شبکه بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز است.

   4- پرداخت وجه نقد بیش از 150 میلیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود و در صورت لزوم مشتریان می توانند از روشهای جایگزین استفاده نمایند.


کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است