بانک خوب سرمایه است

   
 
  • جهت رفاه حال هموطنان گرامی و در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

   جهت رفاه حال هموطنان گرامی و در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

   جهت رفاه حال هموطنان گرامی و در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

   جهت رفاه حال هموطنان گرامی و در راستای اجرای قانون هدفمنـدکردن یـــارانه ها، بانک سرمایه شماره حساب مشتریان فعلی و جدید خود را در سامانه اعلام حساب سرپرست خانوار ثبت می نماید. این کار به دو طریق حضوری (مراجعه به شعب بانک سرمایه در سراسر کشور) و غیرحضوری (اعلام کد ملی سرپرست خانوار به شماره 30008877 از طریق ارسال پیامک) امکان پذیر است.

   الف - غیرحضوری(ارسال پیامک): **توجه - دراین روش متقاضی حتما باید دارای شماره حساب بانک سرمایه باشد. در این روش نیازی به مراجعه حضوری مشتری به شعبه نمی باشدبلکه بانک نسبت به فراخوان مشتری با ارسال پیامک به شماره همراه وی اقدام می نماید. سپس مشتری با ارسال کدملی خود از طریق تلفن همراه به شماره 30008877 (این شماره در لیست پیام دریافتی تلفن همراه مشتری موجود می باشد) ، درخواست خود را به بانک اعلام می نماید.سپس بانک شماره حساب و مشخصات وی را در سامانه refahi.ir ثبت می کند.

    ب- حضوری(در شعب بانک سرمایه): در این روش مشتری می تواند با مراجعه به شعبه نسبت به افتتاح حساب جدید یا معرفی حساب فعلی خود اقدام نماید. سپس متصدی بانکی مربوطه با مراجعه به آدرس سامانه اینترنتی www.Refahi.ir نسبت به درج کد ملی، سریال شناسنامه، شماره تلفن همراه و شماره حساب مشتری اقدام می نماید.


کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است