بانک خوب سرمایه است

   
 
  • سمینار بررسی مسائل حقوقی شعب سراسر کشور

   سمینار بررسی مسائل حقوقی شعب سراسر کشور

   سمینار بررسی مسائل حقوقی شعب سراسر کشور

   سمینار حقوقی بانک سرمایه در تاریخ 24/04/1389 با حضور مدیر امور شعب، روسای حوزه ها و شعب سراسر کشور در سالن اجتماعات دانشگاه امیر کبیر برگزار شد.

   در این نشست که با هدف پاسخ به سوالات مطروحه و ارائه اطلاعات حقوقی مورد نیاز برپا شده است، ابتدا آقای هادیان مدیر امور شعب با ارائه تحلیلی از شرایط کنونی بانک و رقبا و جایگاه مورد انتظار راهکارهای دستیابی به اهداف برنامه  با توجه به پتانسیل های موجود در بانک تشریح و ارتقاء سطح مشتری مداری در شعب را مورد تأکید قرار دادند.

   سپس خانم فروغیان و آقای جمالی مشاورن مدیرعامل بانک و آقای شهریاری معاونت اداره حقوقی با حضور در جایگاه نسبت به پاسخگوئی به سوالات واصله اقدام نموده و بخش پایانی سمینار به به سخنان آقای حاجی زاده مدیرعامل بانک اختصاص یافت. ایشان ارائه کیفی خدمات و وصول مطالبات را از امور محوری برنامه دانسته و همکاران را در تلاش مضاعف به منظور بهبود امور دعوت نمودند.


کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است